bunkr

Objekt lehkého opevnění vz. 37, A-160 je situován v blízkosti polní cesty u kříže na jižním okraji obce Slup. Je rekonstruován do stavu odpovídajícímu podzimní mobilizaci roku 1938. Ve střílnách obou střeleckých místností je umístěna těžká a lehká modifikace lafety vz. 38, kterou vyráběla Česká Zbrojovka Strakonice. Lafety jsou vybaveny panoramatickými náčrty pro zajištěnou střelbu a v době zpřístupnění veřejnosti je bunkr plně vyzbrojen. Pevnůstka je dále vybavena střeleckými stolky, plně funkčními zrcátkovými periskopy i ventilátorem a dalším vybavením, které odpovídá době zářijové mobilizace roku 1938, a to včetně předmětů výstroje osádky objektu.

Muzeum čs.opevnění 1938 ve Slupi u Znojma se nachází na soukromém pozemku, který je využit k vystavování dalších vojenských předmětů spojených s obdobím první republiky. Návštěvník tak může shlédnout tzv. postavení kulometu proti letadlům, které je v podmínkách muzea osazováno buď těžkým kulometem Schwarzlose vz. 7/24 nebo lehkým kulometem vz. 26. O několik metrů dál je v nástavbě umístěna výstava modelů opevnění zastoupených mj. pěchotním srubem MJ-S2 Úvoz, znázorňujícím stav ze září 1938, tedy těsně po betonáži. Zbraně dnes již zrušené Pohraniční stráže a další trojrozměrné exponáty uzavírají celou ukázku.